Maskebæltefinker

Poephila personata

Vildformen

Oprindelse:
Maskebæltefinken stammer fra Australien.

Beskrivelse:
Overvejende brun, dog med sort maske og hale samt hvid overgump. Næbbet er gult og benene røde.

Kønsforskel:
Ingen

Levealder:
I fangenskab 3-5 år - men der er jo altid undtagelser.

Avlsklare:
Ca. 10-12 mdr. gamle.

Antal æg:
Gennemsnitligt 4-6 stk.

Rugetid:
Efter 12 dages rugning klækker æggene

Redetid:
Ca. 20-24 dage, hvorefter de hopper af reden, og bliver madet af deres forældre i yderligere 3 uger.

Andet:
Det anbefales ikke at flytte fuglene mens de fælder, da det kan give problemer med fældningen. Maskebæltefinker kan holdes med andre fredelige pragtfinker.