Vesthaven

Vesthaven bestod af et skur og en græsplæne, da jeg overtog grunden. Jeg plantede et familiepæretræ i 2019 og på skuret hænger min jordbærvæg.
I april 2022 blev Bakkebedet anlagt (bed på ca 10 x 2,4 m anlagt på bakken). Her planter jeg nogle insektvenlige planter, og derudover er det meningen at græsset bare skal gro. Der er masser af kløver og røllike i plænen, så nu skal det bare have frit slag til at vokse, så må jeg se hen ad vejen, om jeg synes der mangler noget. Martsviol, tidsler, mælkebøtter og bellis er også i området. Der er også lavet et midterbed på plænen, samt plantet buske langs hækken (med en kommende gang mellem ligusterhækken og de nye planter, så det er nemt at klippe yderhækken).

 

4/6-22: De to tørst har fået et lille pilehegn som bedkant

15/5-22: Vesthaven

 

24/4-22: Tørstetræerne som jeg købte sidste år, som barrodsplanter er blevet plantet i jorden i dag

24/4-22: Alm bedved. Ny plante som er kommet i jorden i dag

24/4-22: En lille hvidtjørnbusk, hvor jeg har sat en redekasse til rødkælken op. Tanken er at når busken vokser op, vil kassen blive mere skjult og dermed mere sikker for fuglene

24/4-22: Langs vesthækken er der forrest hvidtjørn, alm benved, familiepæretræ, tørst (og bagerst vindruer der står i krukker pt).
Tanken er der skal en bedkant hele vejen ned, så der mellem ligusterhæk og de nye buske er en gang.

24/4-22: 3 buske med honningbær. Sorterne er Blue rock, Zojka & Kamtshatica

24/4-22: To nye tørstebuske skal gerne danne en lille hæk med tiden

24/4-22: Min først købte tørst er nu plantet på bakkebedet

24/4-22: Oversigt over vesthaven med de midlertidige bedkante

24/4-22: I midten af plænen har jeg lavet et bed (=midterbedet), hvor der er plantet to hassel og en paw paw. Jeg mangler endnu en god løsning til bedkant (det er midlertidigt det der står der)

24/4-22: I midterbedet er der plantet en rødbladet troldhassel (Corylus avellana "Red Majestic")

24/4-22: I midterbedet er Paw Paw Davis plantet - og der er plads til en mere, da der gerne skal være to sorter af denne for bedre bestøvning

24/4-22: I midterbedet er der også en Proptrækker Troldhassel (Corylus avellana Scooter)

22/4-22: Jeg har sat en rosenbue, hvor der i hver side er plantet minikiwi, som er en slyngplante og forhåbentligt kommer til at slynge sig op ad rosenbuen.

 

19/4-22: Hele området med bakkebedet

 

19/4-22: Bakkebedet

 

19/4-22: På bakkebedet er der plantet to mjødurt

 

19/4-22: På bakkebedet er der plantet 2 alm syre, 1 fransk syre og 1 rødbladet syre (Rumex)

 

19/4-22: Under jordstriberne er der lagt løg fra Pragtskær på bakkebedet

 

18/4-22: Søjlethuja Golden Smaragd er flyttet til vesthaven. Den havde desværre ikke udviklet så stort et rodnet, men håber den klarer sig. (bakkebedet)

 

18/4-22: Langs trappen er der plantet Buksbom. Det er simpelthen den mest nuttede hæk jeg længe har set. (bakkebedet)

18/4-22: På bakken er er plantet en sommerfuglebusk, sorten er "Berries and Cream".

18/4-22: Langs nedløbsrøret er der plantet 6 lavendler (bakkebedet)

10/4-22: Bakkebedet er kridtet op og der er lagt bedkant op på to af siderne.

9/4-22: Det er en nedgravet bedkant, så det er nemt at slå græsset på den del der ikke er bedet.

 

19/3-22: Jeg er ved opmåle til et kæmpe bed på bakken (derfor alle pindene).