Vesthaven

Vesthaven bestod af et skur og en græsplæne, da jeg overtog grunden. Jeg plantede et familiepæretræ i 2019 og på skuret hænger min jordbærvæg.
I april 2022 blev Bakkebedet anlagt (bed på ca 10 x 2,4 m anlagt på bakken). Her planter jeg nogle insektvenlige planter, og derudover er det meningen at græsset bare skal gro. Der er masser af kløver og røllike i plænen, så nu skal det bare have frit slag til at vokse, så må jeg se hen ad vejen, om jeg synes der mangler noget. Martsviol, tidsler, mælkebøtter og bellis er også i området. Der er også lavet et midterbed på plænen, samt plantet buske langs hækken (med en kommende gang mellem ligusterhækken og de nye planter, så det er nemt at klippe yderhækken).

 

21/11-22: Så faldt sneen! Varede dog kun knap to dage

 

16/11-22: Oversigt over vesthaven, hvor jeg nu mangler at lave midterbedet, men det går da fremad.

 

16/11-22: Så er der lavet bed ved træerne langt vesthækken - der er lagt masser af forårsløg i det, så håber der kommer masser af blomster

23/10-22: Langs vesthækken er der kommet et par blommetræer mere (de to til venstre)

23/10-22: Så er bedet med de tre honningbærplanter samt hejre-og storkenæb færdigt. Der er lagt lidt forårsløg i hver ende af bedet.

23/10-22: På bakkebedet er der plantet en lille dværgforsythia

23/10-22: Der er suppleret med tre ekstra buksbom og har gravet dem fri fra græs etc i håbet om de så ikke bliver kvalt af naboerne.

26/10-22: Bedet med de to tørsttræer samt timianplanter har fået Champost jordforbedring på.

 

12/10-22: I stedet for hvidtjørnbusken som ikke virkede fit for fight har jeg plantet mit blommetræ Czar i stedet. Det er hidtil stået i krukke.

 

12/10-22: Bedet med honningbærplanterne har fået selskab af hejrenæb og storkenæb og har fået gravet bedkant ned. Mangler stadig en del;)

 

16/9-22: Sommerfuglebusk "Berries & cream"

16/9-22: Sommerfuglebusk "Berries & cream"

17/9-22: Der er plantet 10 krybende smalbladet timian i bedet med de to tørst.

17/9-22: Paw paw Sunflower er plantet i dag

17/9-22: Det der skal blive til et midterbed med fire træer - mangler stadig bedkant etc.

17/9-22: En dværgblåbærbusk

 

2/8-22: Sommerfuglebusken som står i et hjørne i vesthaven blomstrer fint. Den blev plantet i 2019 og er først i år sådan rigtig begyndt at skyde i vejret. Virkelig smuk farve blomst.

 

 

4/6-22: De to tørst har fået et lille pilehegn som bedkant

15/5-22: Vesthaven

 

24/4-22: Tørstetræerne som jeg købte sidste år, som barrodsplanter er blevet plantet i jorden i dag

24/4-22: Alm bedved. Ny plante som er kommet i jorden i dag

24/4-22: En lille hvidtjørnbusk, hvor jeg har sat en redekasse til rødkælken op. Tanken er at når busken vokser op, vil kassen blive mere skjult og dermed mere sikker for fuglene

24/4-22: Langs vesthækken er der forrest hvidtjørn, alm benved, familiepæretræ, tørst (og bagerst vindruer der står i krukker pt).
Tanken er der skal en bedkant hele vejen ned, så der mellem ligusterhæk og de nye buske er en gang.

24/4-22: 3 buske med honningbær. Sorterne er Blue rock, Zojka & Kamtshatica

24/4-22: To nye tørstebuske skal gerne danne en lille hæk med tiden

24/4-22: Min først købte tørst er nu plantet på bakkebedet

24/4-22: Oversigt over vesthaven med de midlertidige bedkante

24/4-22: I midten af plænen har jeg lavet et bed (=midterbedet), hvor der er plantet to hassel og en paw paw. Jeg mangler endnu en god løsning til bedkant (det er midlertidigt det der står der)

24/4-22: I midterbedet er der plantet en rødbladet troldhassel (Corylus avellana "Red Majestic")

24/4-22: I midterbedet er Paw Paw Davis plantet - og der er plads til en mere, da der gerne skal være to sorter af denne for bedre bestøvning

24/4-22: I midterbedet er der også en Proptrækker Troldhassel (Corylus avellana Scooter)

22/4-22: Jeg har sat en rosenbue, hvor der i hver side er plantet minikiwi, som er en slyngplante og forhåbentligt kommer til at slynge sig op ad rosenbuen.

 

19/4-22: Hele området med bakkebedet

 

19/4-22: Bakkebedet

 

19/4-22: På bakkebedet er der plantet to mjødurt

 

19/4-22: På bakkebedet er der plantet 2 alm syre, 1 fransk syre og 1 rødbladet syre (Rumex)

 

19/4-22: Under jordstriberne er der lagt løg fra Pragtskær på bakkebedet

 

18/4-22: Søjlethuja Golden Smaragd er flyttet til vesthaven. Den havde desværre ikke udviklet så stort et rodnet, men håber den klarer sig. (bakkebedet)

 

18/4-22: Langs trappen er der plantet Buksbom. Det er simpelthen den mest nuttede hæk jeg længe har set. (bakkebedet)

18/4-22: På bakken er er plantet en sommerfuglebusk, sorten er "Berries and Cream".

18/4-22: Langs nedløbsrøret er der plantet 6 lavendler (bakkebedet)

10/4-22: Bakkebedet er kridtet op og der er lagt bedkant op på to af siderne.

9/4-22: Det er en nedgravet bedkant, så det er nemt at slå græsset på den del der ikke er bedet.

 

19/3-22: Jeg er ved opmåle til et kæmpe bed på bakken (derfor alle pindene).